Mindig az legyen a cél,
hogy olyan egyezségre jussunk,
amelyet mindkét fél
győzelemként él meg!

– Gary Chapman –

Bemutatkozás

A VS Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. működését a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2012. február 07-én, az EN-I-59/2012 számú határozatával engedélyezte. A társaság alapítója olyan vállalkozás, amelynek munkatársai évtizedes banki és bankszakmai oktatási tapasztalattal rendelkeznek, esősorban a hitel-kockázatkezelés és az operatív követeléskezelés területén. Céljuk a kiegyensúlyozott, az ügyfelek szempontjait maximálisan kielégítő működés megteremtése. A problémás követelések kezelését, mind lakossági, mind vállakozói körben a fizetési nehézségek észlelésének korai időpontjától kezdve, a work out-ig bezárólag vállaljuk.
Cégadatok, Kapcsolat:

VS-Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Adószám: 23856912-2-41
Cégjegyzékszám: 01 10 047357
Székhelye: 1133 Budapest, Árbóc u. 6.
Telefon: +36 1 556 6127
Email: info@vsfaktor.hu
OTP Bank: 11715021-20000253-00000000
BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB
IBAN: HU88 1171 5021 2000 0253 0000 0000

Munkatársainkat a fenti telefonszámon a következő időpontokban érheti el:
Hétfő 08:00 - 20:00 óráig
Kedd-Péntek 08:00 - 16:00 óráig

Az iroda hétvégén és ünnepnapokon zárva tart!

Felügyeleti szervünk: mnb

A Felügyelet alapvető küldetése: A pénzügyi közvetítőrendszer szilárd, átlátható és hatékony működésének, az abban közreműködő személyek és szervezetek prudens tevékenységének biztosítása, szükség esetén kikényszerítése. Rendeleteivel valamint egyéb szabályozási javaslataival a pénzügyi piacok stabilitásának, zavartalan működésének és az Európai Unió joganyagával összhangban álló, biztonságos és versenyképes fejlődési kereteinek a megteremtése. Az egyes pénzügyi szervezeteket, illetve pénzügyi szektorokat veszélyeztető kockázatok feltárása, preventív intézkedéseivel azok hatékony megelőzése, a már kialakult kockázatok csökkentése, illetve felszámolása.  A pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztók jogainak és érdekeinek következetes és proaktív védelme, fórum biztosítása a felmerülő fogyasztói jogviták rendezéséhez és a fogyasztók pénzügyi tudatosságának a növelése.  A pénzügyi közvetítőrendszerrel szembeni közbizalom erősítése. Az európai szintű pénzügyi felügyelés előmozdítása érdekében - az Európai Pénzügyi Felügyeleti Rendszer tagjaként - a magyar érdekek képviselete mellett együttműködés az európai és más felügyeleti hatóságokkal.

SZOLGÁLTATÁSAINK

KÖVETELÉSVÁSÁRLÁS, WORKOUT FAKTORING:

Társaságunk a Magyarországon működő pénzügyi szektor szereplőitől és minden problémás követeléssel rendelkező gazdálkodó szervezettől vásárolhat követeléseket.

SZOLGÁLTATÁSUNK JELLEMZŐI:

Ügyfélre, ügyletre szabott megoldások. Rugalmas ügyintézés.

Partnereink

Szabályzatok

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) személyes ügyfélszolgálatának, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület ügyfélszolgálatának címe és elérhetősége 2021. november 20. napján megváltozott, melyekről bővebb információt az alábbi linken tekinthet meg:
https://www.mnb.hu/a-jegybank/informaciok-a-jegybankrol/elerhetosegi-adatok
https://www.mnb.hu/bekeltetes

PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR

Pénzügyi Navigátor a tudatos fogyasztókért

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény az MNB feladataként jelöli meg a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét, illetve a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők érdekeinek védelmét.

E tevékenység keretében az MNB vizsgálja a hazai és nemzetközi piaci folyamatokat, figyelemmel kíséri és ellenőrzi az intézmények jogszerű működését, kommunikációs csatornáit és azok tartalmát, általános sajtófigyelés keretében értékeli a pénzügyi intézményekről és szolgáltatókról megjelenő híreket, továbbá elemzi a jogszabályon alapuló adatszolgáltatás nyomán beérkező információkat.

A tudatos fogyasztói társadalom kialakítása, a megalapozatlan, helytelen fogyasztói döntésekből adódó félreértések és károk csökkentése érdekében az MNB proaktív pénzügyi fogyasztóvédelmi tájékoztató tevékenységet végez, professzionális ügyfélszolgálatot működtet, továbbá társintézményekkel, valamint a civil és a kereskedelmi-szolgáltató szféra szereplőivel működik együtt.

A mindennapi életben hasznos, pénzügyekkel kapcsolatos információk a Pénzügyi Navigátor tájékoztatóanyagokban érhetők el. A Pénzügyi Navigátor eszközrendszer pénzügyi fogyasztóvédelmi honlapból, tematikus füzetsorozatból, oktató- és egyperces kisfilmekből, termékválasztást és tudatos döntést segítő alkalmazásokból, valamint mobilapplikációból áll.

A megalapozott pénzügyi döntést ösztönző tájékoztatás mellett az MNB a panaszos helyzetek kezeléséhez is segítséget nyújt. A budapesti Krisztina körúton található ügyfélszolgálat munkatársai személyesen, telefonon és írásban is rendelkezésre állnak, míg a fővárostól távol élő fogyasztók az MNB-vel együttműködő Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szakértőihez fordulhatnak számos vidéki városban.

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.
www.mnb.hu/penzugyinavigator

ELSZÁMOLÁSI ÉS FORINTOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK

A 2014. évi XL. törvény 16. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában elszámolást Társaságunk egyetlen ügyfele részére sem küld, tekintettel arra, hogy a törvény által érintett fogyasztói kölcsönszerződést egyáltalán nem kötött. Ennek megfelelően pénzügyi intézményünk a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást sem kezdeményezett. Követeléskezelőként kezelt fogyasztói kölcsönszerződések esetében elszámolási kötelezettségünket kérelemre, az eredeti kölcsönnyújtó pénzügyi intézmény által teljesített elszámolást követően és annak ismeretében teljesítjük a törvényben meghatározottak szerint. Ha Tisztelt Ügyfelünk álláspontja az, hogy el kellett volna számolnunk, azonban elszámolást nem kapott, az elszámolás elmulasztása miatti panaszát a közzététel dátumától számított 60 naptári napon belül terjesztheti elő pénzügyi intézményünknél. (Postai feladás esetén legkésőbb a 60. napon postára kell adni a beadványt.) Ha ebben az időszakban a panasz benyújtásában akadályoztatva van, az akadályoztatása megszűnésétől számított 30 naptári napon belül, legkésőbb azonban 2015. december 31-ig terjesztheti elő az elszámolás hiánya miatti panaszát. Egyúttal felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben az elszámolás befejezéséről szóló közzétételre 2015. december 31-ét követően került sor, az elszámolás hiányával kapcsolatos panaszát a közzétételt követő 60 naptári napon belül terjesztheti elő. Panaszbeadványát megküldheti postai úton (1133 Budapest, Árbóc u. 6.), benyújthatja ügyfélszolgálatunkon (ami az előző címmel azonos), illetve elektronikus úton ( info@vsfaktor.hu). A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. A panasz megtételére szolgáló nyomtatványt elérheti honlapunkon (www.vsfaktor.hu) az „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus megküldését a info@vsfaktor.hu címre írt elektronikus levéllel, vagy ügyfélszolgálatunkon (1133 Budapest, Árbóc u. 6.). Tájékoztatjuk, hogy a nyomtatvány használata nem kötelező.
A panaszára indokolással ellátott álláspontunkat a panaszának kézhezvételét követően 60 napon belül küldjük meg. Ebben a levélben részletes tájékoztatást adunk arra az esetre, ha a válaszunkat nem fogadja el és a panaszában foglaltakat továbbra is fenntartja. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet vagy 60 napon belül nem kap rá választ. Ebben az esetben kifogásának pontos indoklása szükséges.
Az MNB honlapján elérhető további információk: www.mnb.hu/fogyasztovedelem
A fogyasztói kölcsönszerződések elszámolásával kapcsolatos részletes tájékoztatás az MNB honlapján „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt is megtalálja, illetve az alábbi linkre kattintva érhető el: www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hirek-aktualitasok/elszamolasi-es-forintositasi-informaciok