Gyakran Ismételt Kérdések

ÉS VÁLASZOK

 • A KHR a hazai pénzügyi intézmények kezelésében álló hitelinformációs adatbázis, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hitelt nyújtók felmérjék a hitelt igénylők hitelképességét. Ezáltal a hitelezési kockázatok összességében csökkenhetnek, a felelős hitelezési tevékenység könnyebbé válhat, és mindez gyorsíthatja és kedvezőbbé teheti a hitelfelvételt.

  A lakossági KHR mind a pozitív hiteltörténetet, mind a negatív információkat (mulasztások, visszaélések, csalások), mind pedig az adósságrendezési eljáráshoz kapcsolódó információkat képes rögzíteni.

  A KHR működtetésének célja ezen túlmenően, hogy védje az ország pénzügyi rendszerét az olyan személyekkel szemben, akik korábban visszaéléseket követtek el a pénzügyi piacon. 

  Ezen a linken bővebben tájékozódhat a Központi Hitelinformációs Rendszerről. 
   

 • Amennyiben Ön a teljes fennálló tartozását maradéktalanul megfizette, abban az esetben a kifizetés napjától számított 1 év múlva automatikusan törlésre kerül a neve és adatai a KHR-rendszerből.
  Amennyiben tartozását kedvezménnyel-elengedéssel rendezte, úgy adatai a kifizetés dátumától számított 5 év múlva kerülnek törlésre a KHR rendszeréből. 
   

 • Ilyen esetben adatai pontos megadásával Társaságunk felülvizsgálja az Ön KHR adatait. Amennyiben a tartozás lezárásra került, de még mindig fent van, abban az esetben Társaságunk haladéktalanul intézkedik KHR adatainak lezárásáról. Kérem forduljon bizalommal hozzánk, kapcsolat menüponton keresztül. 

 • Társaságunk a gyors és hatékony ügyintézés híve, így a telefonos kommunikációt részesítjük előnyben! 

  Telefonon: +36-1-556-6127
  E-mailen: info@vsfaktor.hu
  Személyesen: 1133 Budapest, Árbóc u. 6. (Előzetes telefonos időpont egyeztetés szükséges!)
  vagy honlapunk Kapcsolati Adatlapját  kitöltve. 
   

 • Amennyiben személyesen szeretne egyeztetni Társaságunkkal, úgy az alábbi elérhetőségek egyikén kérhet időpontot:


  Tájékoztatjuk, hogy a személyes megjelenéskor okmányellenőrzést végzünk, ezért kérjük, hogy hozza magával az alábbi érvényes iratok valamelyikét:

  • személyi igazolvány
  • útlevél
  • kártyaformátumú vezetői engedély


  A személyazonosság igazolására egyéb irat, igazolás nem fogadható el! Továbbá kérjük, hogy hozza magával azon rendelkezésre álló dokumentumait, ami az ügyintézés során szükségessé válhat (befizetés bizonylat, felszólító levél, kérelem stb.).

  Iratok hiányában nem áll módunkban információt adni a személyes megjelenés alkalmával!

 • Társaságunk elkötelezett abban, a jogszabályokat maradéktalanul betartsa. Egy tartozással kapcsolatban csak és kizárólag az ügyben érintett személy (kötelezett), vagy annak meghatalmazottja kaphat információt. 
  A személyes adatait kollégáink az Ön, vagy meghatalmazottjának azonosítása érdekében kérik el, minden beszélgetés elején. Amennyiben beszélgetés közben a vonal megszakad, újra azonosítanunk szükséges a hívásban szereplő személyt.
  Törvényi szabályozásnak megfelelően, központi telefonos elérhetőségeinken minden esetben rögzítjük a beszélgetést.
   

 • Az ügyletazonosító a VS-Faktor Zrt. által eredeti banki szerződésszámhoz hozzárendelt, egyszerűsített azonosító szám, melyre hivatkozással bármikor információ kérhető az adott ügyletről, amennyiben jogosultsága van hozzá, tehát kötelezett, vagy meghatalmazott. Az ügyletazonosító leveleink jobb felső részében található.

  Kérjük, erre a számra minden esetben hivatkozni szíveskedjen (telefonos egyeztetés, e-mail-es kommunikáció, banki befizetés során).
   

 • Amennyiben pontos információval rendelkezik a tartozás összegét illetően, a közleményrovatba az ügyletazonosítót feltüntetve Társaságunk OTP Banknál vezetett 11715021-20000253 számú számlaszámára teljesíthet közvetlenül is.

  Javasoljuk, hogy amennyiben nem rendelkezik naprakész, pontos információval az összeget vagy az ügyletazonosítót illetően, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal a megadott elérhetőségeken.
   

 • Társaságunk által kezelt követelések naponta növekednek -a szerződésben meghatározott- kamatokkal, így fontos, hogy a követelések pontos összege kerüljön rendezésre, annak érdekében, hogy a tartozás ténylegesen kiegyenlítésre kerüljön. Társaságunk a kifizetés napjáig jogosult a kamatokat felszámítani!

 • Ez az eshetőség abban az esetben fordulhat elő, amennyiben Önnel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban. A tartozás teljes kifizetése nem elegendő a végrehajtási eljárás lezárásához, az eljáró végrehajtó költségeit minden esetben a kötelezett viseli, melyet a végrehajtó irányába szükséges rendezni.
  A végrehajtási költségek megfizetése közvetlenül a végrehajtónál lehetséges.
  A tartozás megszűnéséről szóló lezáró nyilatkozatot Társaságunk a követelés és a végrehajtói költségek maradéktalan megfizetését követően állítja ki. 

  Felhívjuk szíves figyelmét, hogy tartozását, és az eljárás költségeit közvetlenül az eljáró végrehajtón keresztül is kifizetheti. Ebben az esetben a végrehajtó haladéktalanul tájékoztat minket a tartozás kiegyenlítéséről, és megküldi számunkra a lezáró díjjegyzéket, továbbá átutalja a végrehajtó felé befizetett, Társaságunknak járó összeget. A végrehajtási költségeket szintén meg kell fizetni, egy végrehajtási eljárás csak ezt követően számít befejezettnek!

  Amennyiben Önnel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban, úgy javasoljuk, hogy mindenképpen egyeztessen kollégáinkkal a befizetéssel kapcsolatban! 
   

 • Amennyiben a fedezetül szolgáló ingatlan árveréséből beérkező összeg kevesebb, mint a késedelmi kamatokkal megnövekedett tartozás, vagyis az árverésből nem térül meg a követelés, a kötelezettnek az árverést követően is marad tartozása. Az árverési térüléssel minden esetben csökkentjük az Ön tartozását, és a fennmaradó összegről árverés utáni egyenlegközlőt küldünk az Ön címére.

 • Érvényes megállapodással rendelkező (és határidőre fizető) kötelezettjeink további kötelezettjeinkkel együtt évente 1 alkalommal un. Egyenlegközlőt, fizetési felszólítást kapnak. A hatályos jogszabályok értelmében ezt a tájékoztató levelet évente egy alkalommal Társaságunk köteles kiküldeni kötelezettjeinek. Az Egyenlegközlő tartalmaz egy fizetési felszólítást, mely megmutatja, hogy kedvezmények nélkül mekkora tartozást tartunk nyilván a kötelezettel szemben. 

  Amennyiben Önnek érvényes megállapodása van Társaságunkkal, abban az esetben a megállapodásban foglaltak az irányadóak, kérjük figyelmesen olvassa el a kapott levelet!

 • Jogelődünknél befizetett összegek nem vesztek el, azok jóváírásra kerültek a tartozásba, Társaságunk a korábban befizetett összegekkel csökkentett tartozás érvényesítésére jogosult. 

 • A lejárt, felmondott hitelszerződésekből eredő tartozásokat késedelmi kamat terheli, mely minden esetben növeli az Ön tartozását. A letiltásból Társaságunkhoz érkező összeg vélhetően kevesebb, mint a késedelmi kamat mértéke. 

 • Csak szabályszerű, teljes bizonyító erejű, magánokiratos meghatalmazást áll módunkban elfogadni. Ide kattintva letölthető az általunk is elfogadott meghatalmazás minta. Eredeti példányt küldje be részünkre postai úton, az eredeti dokumentum beérkezése után tudjuk a meghatalmazott személlyel felvenni a kapcsolatot.
  Ne felejtse el tanúkkal aláíratni a meghatalmazást!

 • A válasz röviden az, hogy igen. A VS-Faktor Zrt. minden esetben a békés, közös megállapodásra törekszik kötelezettjeivel. A felmondott hitelek egyösszegben válnak esedékessé a felmondással. Az engedményezést követően az engedményezési értesítő tartalmazza az engedményezés napján fennálló egyenleget is, jelzálogfedezetes felmondott hitel esetében ez az összeg terheli a fedezeti ingatlant.

  Minden esetben javasoljuk, hogy haladéktalanul vegye fel Társaságunkkal a kapcsolatot, hogy mielőbb ki tudjuk alakítani a közös megoldást az ügyet érintően. Amennyiben nem lát esélyt arra, hogy a tartozás belátható időn belül rendezésre kerül, lehetősége van értékesíteni az ingatlant, és az értékesítésből befolyó összegből az ingatlant terhelő tartozást rendezni.
  Amennyiben bizonytalan ezzel kapcsolatban, Társaságunk készséggel áll rendelkezésre, melyhez minden jogi és szakmai segítséget megadunk.
  Ebben az esetben az ingatlan közös értékesítéséről beszélünk. 

 • A közös értékesítés egy olyan folyamat, ahol az ingatlan tulajdonosa és az ingatlant terhelő tartozás jogosultja közös együttműködésben, a piaci árak és az ingatlant terhelő tartozások figyelembevételével, ügyvédi, jogi és egyéb tanácsadással, közös értékesítési folyamatban állapodnak meg.
  Ennek előnye, hogy minden fél elsőkézből értesül a történésekről, a kötelezettnek döntési joga van az ingatlan értékesítésében, meghirdetett árában, szemben a végrehajtási eljárás során lefolytatott árverési eljárással, ahol a végrehajtási törvény szerint kerül értékesítésre a terhelt ingatlan.
  Továbbá mentesülnek kötelezettek a jogi eljárások igen megterhelő költségétől is, és a folyamat végén a tartozás részben vagy egészben rendezésre kerül.
  Átlátható megoldás a tartozás megnyugtató rendezésére minden érintett fél számára.
   

 • A közös értékesítés előnye, hogy NEM kényszerintézkedés (végrehajtás, árverezés) hatására, hanem a piaci viszonyoknak megfelelően, az ingatlan piaci értékén, kötelezett saját döntése alapján kerül értékesítésre, melyből nagyobb eséllyel ki tudja fizetni a tartozást, és mentesül a végrehajtásban felmerülő jelentős költség többlettől, amit végrehajtás esetén a kötelezetteknek szükséges viselni, és az ingatlant terhelő tartozások közé tartozik. Természetesen figyelembe kell venni az ingatlan tulajdoni lapján szereplő egyéb tartozásokat is.

  Az ingatlan közös értékesítése olyan megoldás, ami a követeléskezelővel közösen együttműködve a lehető legkevesebb plusz költséggel jár a kötelezettek számára. 
  Kérjük, ha bizonytalan, forduljon bizalommal kollégáinkhoz.
   

 • Természetesen van lehetőség ilyen esetekben is az ingatlan értékesítésére a tulajdonos által, de minden esetben egyedileg kell vizsgálni az ingatlan tulajdoni lapján látható bejegyzéseket, tartozásokat, mely után egyedi megoldási javaslatokat tudunk tenni.